„V hájovně dostane se českým turistům vřelého uvítání bodrými hajnými Kohoutem a Vláškem. Dostati tu možno pivo, máslo, chléb, mléko, vejce, vůbec vše jako v každém horském hostinci šumavském a za ceny velmi mírné. Znaveným uchystáno jest stále as 10 noclehů. Poplatek za nocleh pro členy Nár. Jed. Pošumavské 70 hal.“

Myslím, že k předchozímu citátu z prvorepublikového turistického průvodce není snad třeba nic dodávat. Také Vás trochu zamrzí, že se nemůžete vrátit o pár desítek let nazpátek a putovat po Šumavě? Pravidelná rubrika „Toulky starou Šumavou“ Vám to tak trochu umožní. Budu zde totiž  pravidelně uveřejňovat krátké úryvky ze starých turistických průvodců.

Modrava
Březník
Plešné jezero
Prokopův pensionát

další budou doplňovány postupně


Historické pohlednice