Mezi osobnosti roku jsem vybral 12 lidí bez ohledu na jejich národnost, obor činnosti, politické názory či náboženské vyznání. Jediným společným rysem všech vybraných osob je určitý vztah k Šumavě, ať již tito lidé v regionu žili, působili nebo v něm hledali zdroj svého uměleckého ztvárnění. Našli bychom samozřejmě desítky dalších významných postav historie šumavského kraje, které by si zasloužily zařazení mezi osobnosti roku. Bohužel měsíců v roce je jen dvanáct a přesně tolik je i výročí vybraných do této rubriky. Na další se dostane v roce 2004.

Leden - Dne 28. 1. 1868  zemřel v rakouském Linci Adalbert Stifter.
Únor
- 15. 2. uplyne 155 let od narození Karla Klostermanna.
Březen - Siegfried von Vegesack
- 20. 3. tomu bude 115 let od jeho narození.
Duben
- Alois Meerwald zemřel dne 12. 4. před 70 roky.
Květen
- Dne 22. května tomu bude 40 let, kdy zemřel Oswald Fritz.

Červen
- 24. 6. oslaví 50. narozeniny známý fotograf Jan Kavale.
Červenec
- Jordán Kajetán Markus - 23. 7. uplyne 110 let od jeho úmrtí.
Srpen
- V Benešově nad Černou 25. 8. 1868 se narodil Josef Gangl.
Září
- Dne 13. 9. by oslavil své 80. narozeniny Rudolf Kalčík.

Říjen
- Jan Falář se narodil dne 17. 10. před 110 roky.
Listopad
- Dne 24. 11. 1948 zemřel spisovatel Hans Watzlik.
Prosinec
- Ferdinand Abele zemřel dne 8. 12. před 90 roky.