Na následujících stránkách můžete putovat po stopách svatostánků, které byly v období totalitního režimu srovnány se zemí, a alespoň v myšlenkách zavzpomínat na časy, kdy se zde při modlitbách pravidelně scházeli horalové.

 

 

Hůrka
Zhůří
Nový Svět
další budou doplňovány postupně